Bảo Vệ Ngân Hàng

Bảo vệ ngân hàng là Hình thức bảo vệ cốt lỏi, chuyên biệt và có tính chuyên môn hóa rất cao của bảo vệ ngân hàng.

Các viên chức Bảo vệ tại các ngân hàng, được Công ty TNHH An Ninh Toàn An chúng tôi đào tạo rất chuyên nghiệp, có trình độ võ thuật cao, có khả năng quan sát, phán đoán, và sử lý các tình huống nảy sinh một cách chuẩn xác, dứt khóa, linh hoạt.

Bảo vệ ngân hàng

 Công ty TNHH An Ninh Toàn An cung cấp các hình thức dịch vụ Bảo vệ:

  • Bảo vệ nhóm tại các mục tiêu mà khách hàng của ngân hàng có vay vốn ngân hàng, thế chấp tài sản, mà Công ty TNHH An Ninh Toàn An là đơn vị thứ ba cùng với nhà băng, khách hàng cùng giám sát tài sản và phối hợp đảm bảo thực hành đúng các việc luân chuyển – giải chấp hàng hóa
  • Bảo vệ cố định tại các trụ sở, chinh nhánh, phòng giao tiếp, các điêm đặt máy ATM của nhà băng
  • Bảo vệ vận chuyển tiền, kim loại quý, và đồ vật có giá trị…HOTLINE: 0908 225 911

    TRỤ SỞ CHÍNH: 184/2/14 Lê Đình Cẩn, Tân Tạo, Bình Tân,TP HCM 

    EMAIL: [email protected]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *