Category Archives: PCCC

Dịch vụ thiết kế, thi công hệ thống pccc

Thiết kế hệ thống PCCC Thiết kế hệ thống PCCC là bao gồm nhiều hệ thống con đi cùng. Đó là hệ thống báo cháy, hệ thống chữa cháy và hệ thống chiếu sáng sự cố khẩn cấp – hướng dẫn thoát nạn. Các hệ thống liên kết với nhau và hoạt động liên hoàn,…

Dịch vụ sữa chữa bảo trì hệ thống pccc

Bảo trì hệ thống pccc là công việc rất quan trọng trong việc phòng cháy và chữa cháy. Hệ thống PCCC là hệ thống đảm bảo tính an toàn cho các công trình khi xảy ra hoả hoạn. Qua thời gian hệ thống PCCC có thể bị xuống cấp và hoạt động không chính xác…